Informacje ogólne

Katedra Mechaniki Konstrukcji
Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet
Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

Związek Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Pomorsko - Kujawski

Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział Bydgoszcz
Council of Polish Engineers
in North America

Firma GOTOWSKI
Budownictwo
Komunikacyjne i Przemysłowe
Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy
Zapraszają do wzięcia udziału
w IV Międzynarodowej Konferencji Mostowej
im. Rudolfa Modrzejewskiego
8-9 maja 2014 roku
Program konferencji (pobierz) MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Michał Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjęcie w nagłówku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosław Kuliberda